Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.320.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 20 listopada 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe