Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/154/2020 Rady Gminy Stoczek Łukowski

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe