Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe