Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe