Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/120/20 Rady Gminy Dubienka

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dubienka na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe