Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Sitno

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe