Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/123/2020 Rady Gminy Nowodwór

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Nowodwór oraz warunków i trybu składania deklaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe