Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/219/2020 Rady Gminy Łuków

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe