Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/142/2020 Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi w roku 2021"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe