Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/180/2020 Rady Miejskiej w Józefowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe