Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Józefowie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe