Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/164/2020 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe