Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 793/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe