Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 794/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 730/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe