Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.160.2020 Rady Gminy Radecznica

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe