Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/201/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe