Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe