Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Dzierzkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe