Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/402/2020 Rady Miasta Świdnik

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe