Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/247/2020 Rady Gminy Chełm

z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe