Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/147/20 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe