Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe