Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/297/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe