Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/734/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 16 lutego 2010r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 16 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 75, poz. 1078), zmienionego Rozporządzeniem Nr 103 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. Nr 175, poz. 2550)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe