| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/110/11 Rady Gminy Małdyty

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) - Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % ogłaszanej na podstawie art.56 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stawki odsetek za zwłokę .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/164/98 Rady Gminy w Małdytach z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Cymer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »