| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/111/11 Rady Miasta Działdowo

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/190/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 50 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/190/04 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 151, poz. 1864), w § 6 ust. 2 tabela odpłatności za świadczone usługi otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela odpłatności za świadczone usługi

% dochód gwarantowany na osobę wg kryterium

art. 8 ust. 1 ustawy

o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków określona w %

Osoby samotnej

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Do 100

0

0

0

101-150

5

10

10

151-200

10

15

20

201-230

20

25

30

231-300

30

35

40

301-350

45

55

60

351-400

55

70

75

Powyżej 401

100

100

100

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Działdowo


Marian Odachowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »