| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/81/2012 Rady Gminy Godkowo

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28 poz. 142 , Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, , NR 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281 ) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, Dz. U z 2011 r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz.1378) art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; Dz.U. z 2007 r., Nr 109, poz. 747; Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475 ) art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 , Nr 216 poz. 1826, Dz. U. Z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 179 poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245 poz. 1775 , NR 249 poz. 1825, Dz. U. z 2008 r. Nr 116. poz. 730, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 )
Rada Gminy Godkowo uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa , jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Państwowe w brzmieniu załączników Nr 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
§ 2. Ustala się wzór formularza informacji niezbędnej do wymiaru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego składanego przez osoby fizyczne w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/28/2011 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 marca 2011 r w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przewodnicząca Rady Gminy

Ela Krystyna Jankowiak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/81/2012
Rady Gminy Godkowo
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik10.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »