| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/105/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIV/153/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się § 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu.

2) Wprowadza się § 9 ust. 1 w nowym brzmieniu:

"§ 9. 1. Pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę w danym roku dodatków motywacyjnych ustala się w wysokości 5% sumy iloczynów: minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego i poziomach wykształcenia, ilości etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego i poziomach wykształcenia wg stanu na 1 września roku poprzedzającego i liczby 12."

2. Pozostała część załącznika nie ulega zmianie.

§ 2.

Tracą moc Uchwały:

1. Nr XXIII/143/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 11 marca 2009 roku sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

2. Nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Elżbieta Dyrda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »