| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/348/2012 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 27 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku 2 do uchwały Nr IX/232/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Siedziba Żłobka mieści się w Elblągu:

1) Żłobek Miejski Nr 4 przy ul. Wojciecha Zajchowskiego 1;

2) Żłobek Miejski Nr 4 Filia przy ul. Fryderyka Chopina 10. " ;

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Opieka z Żłobku jest sprawowana nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, z wyłączeniem Filii Żłobka, gdzie opieka nad dzieckiem sprawowana jest od 16 miesiąca życia. " ;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

" § 13. Strukturę organizacyjną tworzą:

1) Dyrektor Żłobka;

2) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

3) Żłobek przy ul. Wojciecha Zajchowskiego 1 - trzy oddziały żłobkowe (grupy dziecięce) z ogólną liczbą miejsc - 90.

4) Żłobek Filia przy ul. Fryderyka Chopina 10 - dwa oddziały żłobkowe (grupy dziecięce) z ogólną liczbą miejsc - 50. " .

2. W załączniku 3 do uchwały Nr IX/232/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg, wprowadza się zmianę, w której § 13 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

" 3) Trzy oddziały żłobkowe (grupy dziecięce) z ogólną liczbą miejsc - 100. " .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Jerzy Wcisła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »