| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 83) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego bonifikaty w wysokości 90% od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: osobom fizycznym i prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, bez względu na sposób przeznaczenia i wykorzystywania.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w § 1 jest brak zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/329/06 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Marcin Deja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »