reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/102/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2011r, Nr 149, poz. 887 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Powiat Węgorzewski udziałów i akcji w spółkach, których przedmiotem działalności jest realizacja zadań związanych z zadaniami własnymi powiatu wynikających przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgorzewie do wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółkach akcyjnych.

2. Zarząd Powiatu w Węgorzewie jest upoważniony do obejmowania i nabywania udziałów i akcji, o których mowa w ust. 1, w zamian za:

1) wkłady pieniężne - w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie powiatu na dany rok budżetowy;

2) wkłady niepieniężne (aporty) - w postaci składników mienia Powiatu, które zgodnie z przepisami prawa mogą stanowić wkład niepieniężny, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu w Węgorzewie , wyrażonej w formie odrębnej uchwały.

4. Wkłady niepieniężne wnoszone są według wartości wynikającej z oszacowania dokonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

§ 3. 1. Zbycie lub zastawienie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, będące własnością Powiatu Węgorzewskiego wymaga zgody Rady Powiatu w Węgorzewie.

2. Zbycie udziałów/ akcji powinno być poprzedzone analizą finansowo-ekonomiczną, stanu i perspektyw rozwoju, wyceną wartości przedsiębiorstwa spółki.

3. Zbycie udziałów/akcji następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 4. Zarząd Powiatu w Węgorzewie zobowiązany jest przedkładać Radzie Powiatu w Węgorzewie informacje o przedsięwzięciach, o których mowa w § 2 i § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie


Jerzy Litwinienko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama