reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.178.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 4 lipca 2012r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 7 ust. 2 w zakresie, w jakim uzależnia wysokość dodatku funkcyjnego od wyników pracy szkoły oraz § 8 ust. 1 pkt 1-2, 8-12 załącznika do uchwały Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, Rada Gminy Kruklanki, powołując jako podstawę art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, uchwaliła regulamin dotyczący w/w kwestii w formie załącznika do uchwały.

W § 7 ust. 2 Rada określiła, iż przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół bierze się pod uwagę między innymi wyniki pracy szkoły, zaś w § 8 wskazała kryteria wpływające na wysokość dodatku, w tym sprawną organizację pracy, poprawność pod względem formalnoprawnym oraz zasadność podejmowanych decyzji (§ 8 ust. 1 pkt 1), podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem, szkoły (§ 8 ust. 1 pkt 2), działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły (§ 8 ust. 1 pkt. 8), współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców Radą Szkoły o ile taka funkcjonuje oraz Samorządem Uczniowskim (§ 8 ust. 1 pkt 9), współpracę z organizacjami i instytucjami, mającą na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły (§ 8 ust. 1 pkt 10), terminowość i rzetelność wykonywania zadań (§ 8 ust. 1 pkt 11), współpracę ze związkami zawodowymi (§8 ust. 1 pkt 12). Przytoczone wyżej warunki wskazują, iż dodatek funkcyjny w dużym zakresie przyznawany jest w wysokości uzależnionej m.in. od jakości świadczonej przez nauczycieli pracy.

Powyższe pozostaje w sprzeczności z intencją prawodawcy. Dodatek funkcyjny traktować trzeba jako dodatek związany ze sprawowaną funkcją, co oznacza, iż jego wysokość nie może być uzależniona od jakości świadczonej pracy, która to okoliczność odpowiada cechom mogącym mieć wpływ na wysokość dodatku motywacyjnego, uzależnionego m.in. od efektywności i wyników pracy nauczyciela.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

wz. Wojewoda



Jan Maścianica
Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama