reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno

z dnia 6 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, N 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 171, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, nr 97, poz. 800) po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: 1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa się w sposób nastepujący. Stanowisko lub funkcja:

1) Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 200-800 zł

2) Dyrektor szkoły/zespołu szkół liczącego od 9 do 16 oddziałów 250-1200 zł

3) Wicedyrektor szkoły/zespołu szkół liczącego powyżej 12 oddziałów 250-450 zł

4) Opiekun stażu 20 zł

5) Wychowawca klasy 60 zł

6) wychowawca klasy liczącej powyżej 22 uczniów w szkołach podstawowych 110 zł

7) wychowawca klasy liczącej powyżej 26 uczniów w gimnazjum 110 zł

8) wychowawca klas łączonych 110 zł

2. § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: nauczycielom spełniającym kryteria uprawniające do dodatku funkcyjnego w więcej niż jednym przypadku określonym w ust. 2 pkt. 6,7,8 przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości wyższej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie od dnia jej uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Rokicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama