reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/218/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o brzmieniu: "5) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej"

2) w § 5 ust.7 pkt.1 po lit. "c" dodaje się lit. "d" o brzmieniu: "d) wspierania rodziny i pieczy zastępczej."

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu zawierający w/w zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Żyndul


Załącznik do Uchwały Nr XIX/124/12
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.doc

STATUT 2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama