| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Wieliczki

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczki na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2020r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz.567) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002; z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz.959; z 2005r. Nr 33, poz.289, Nr 175, poz.1462; z 2006r. Nr 249, poz.1830; z 2008r. Nr 199, poz.1227; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.668, Nr 92, poz.753; z 2010r. Nr 47, poz.278; z 2011r. Nr 230, poz.1373) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczki na 2012r. stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczki na 2012r. (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012r. poz.1480) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

" § 4. 2. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych wskazuje się gospodarstwo Pani Joanny Kopiczko położone w miejscowości Wieliczki przy ul. Lipowej 36 " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Sudnik

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »