| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Lubomino

z dnia 30 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubomino


Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42, poz. 273 Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991/
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/51/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lubomino /Dz.Urz..Woj. Warm.- Maz. Nr 200, poz. 2917/ § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 .W roku szkolnym 2012/2013 ustala się stawkę za 1 godzinę realizacji zajęć, o których mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 2,00zł /słownie dwa złotych/.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »