| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Lubomino

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lubomino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113)
na wniosek Wójta Gminy Lubomino - Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lubomino na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 24/98 Zarządu Gminy Lubomino z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału Gminy Lubomino na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do rady gminy.
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko
Załącznik do Uchwały Nr XV/93/2012
Rady Gminy Lubomino
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »