| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.242.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 18 października 2012r.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ stwierdzam nieważność § 7 ust. 1 pkt. 1 tabeli, co do sformułowania "socjoterapeuci, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach" uchwały nr XVII/63/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uzasadnienie:

Przedmiotowym aktem Rada Powiatu w Elblągu w § 7 ust.1 pkt. 1 ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami szkół i placówek oraz na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, tj. pedagogów, psychologów, logopedów, socjoterapeutów, a także innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne zatrudnionych w szkołach i placówkach w wymiarze 26 godzin.

Powyższy zapis został podjęty z naruszeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 42 ust. 7 pkt. 3, w związku z art 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Tymczasem w kwestionowanych zapisach § 7 przedmiotowej uchwały rada powiatu, ustaliła tygodniowy wymiar godzin dla socjoterapeuty, czyli dla osoby która nie została wymieniona w w/w przepisie i tym samym przekroczyła delegację ustawową zawartą w art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela.

Ponadto powyższą regulacją objęła również "innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne zatrudnionych w szkołach i placówkach". Należy zauważyć, iż to sformułowanie jest zbyt mało precyzyjne i w związku z tym może obejmować oprócz kręgu specjalistów wskazanych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela, także innych specjalistów, których nie będzie obejmować dyspozycja tego przepisu, czego konsekwencją będzie także przekroczenie delegacji ustawowej w nim zawartej.

W wyroku z dnia 6 czerwca 1995 r. Naczelny Sąd Administracyjny (SA/Gd 2949/94, OSS 1996/3/91), stwierdził, iż uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.

Powyższych warunków nie spełnia zakwestionowane niniejszym rozstrzygnięciem sforrmułowanie "innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne zatrudnionych w szkołach i placówkach". Tym samym należy stwierdzić, iż narusza ono rażąco art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela, gdyż może stanowić podstawę, do nieuprawnionego stosowania ustalonego t ygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin również w stosunku do innych podmiotów, niż wymienione w powyższym przepisie, w stosunku do których obowiązujące regulacje prawne takiego uprawnienia radzie nie przyznały.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

wz. Wojewody
Wicewojewoda


Jan Maścianica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »