| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.250.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 25 października 2012r.

Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XVII/444/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
18 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu - w części § 3 ust. 3 lit. b i c załącznika do uchwały.

Uzasadnienie:

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miejska w Elblągu zmieniła uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

W § 3 ust. 3 załącznika do uchwały Rada określiła, iż do Placówki przyjmowane są dzieci w wieku: od dnia
l stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - powyżej 7 roku życia, od dnia l stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - powyżej 8 roku życia, od dnia l stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. - powyżej 9 roku życia, a od dnia l stycznia 2020 r. - dzieci w wieku powyżej 10 roku życia.

Przedmiotowy zapis uchwały w zakresie lit. b i c jest niezgodny z art. 231 i 232 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Przepis art. 231 ustawy stanowi, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. l-3 i 7, w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia.

Natomiast w świetle art. 232 ust. l i 2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1-3 i 7, w okresie od dnia l stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. l, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać dzieci powyżej l0 roku życia.

Zatem, w świetle cyt. wyżej przepisów, od l stycznia 2016 r. w w/w Placówkach mogą być umieszczane dzieci wyłącznie powyżej l0 roku życia, natomiast mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia, które zostały przyjęte w okresie przejściowym od l stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »