reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Gminy Szczytno

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach krajowych i drogach gminnych na terenie Gminy Szczytno oraz zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

Rada Gminy Szczytno uchwala, co następuje

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczytno zgodnie z wykazami nr 1 i nr 2 stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa się regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/195/2012
Rady Gminy Szczytno
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/2012
Rady Gminy Szczytno
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/195/2012
Rady Gminy Szczytno
z dnia 26 października 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczytno

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczytno korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

e) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas przyjazdów i odjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległość między przystankami na terenie Gminy Szczytno,

f) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Szczytno.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno.

4. Opłata za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym wynosi 0,05 zł.

5. Wójt Gminy Szczytno może odmówić korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej).

6. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

a) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. Blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

d) zaprzestanie działalności przewozowej,

e) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

7. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urzędu Gminy Szczytno z 1 - miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zamiarach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o których mowa w ust. 2 lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 2. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy.

2. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Urzędu Gminy Szczytno umieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno


Zbigniew Woźniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama