reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/ 158 /2012 Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie
uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gmine Miłakowo (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. 2012 poz. 1524) wprowadza się następujące zmiany:

Dotychczasowy § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Za zajęcia świadczone przez publiczne przedszkoleponad czas realizacji podstawy programowej obejmujące zajęcia dydaktyczne i opiekluńczo-wychowawcze:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

b) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

c) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka,

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchomy dziecka,

e) zabawy tamatyczne, wspomagające rozój emocjonalny i społeczny dziecka,

f) opieka logopedyczna,

g) zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec towarzyski, karate, języki obce, religia.

ustala się stawkę za 1 godzinę realizacji tych zajęć, w wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Boczulak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/ 158 /2012

Rady Miejskiej w Miłakowie

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo. Pani Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie zwróciła się z prośbą o dokonanie zmian w Uchwale Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia
27 marca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miłakowo. Zmiana dotyczyć ma zapisu stawki za 1 godzinę realizacji zajęć ponad czas realizacji podstawy programowej obejmującej zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze wymienione w § 2 uchwały. Aktualna stawka 0,11 % minimalnego wynagrodzenia za pracę jest niewystarczająca na utrzymanie przedszkola, w związku z czym Pani dyrektor zwróciła się z prośbą o podwyższenie ww. stawki na 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka 0,11 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powstała w wyniku błędnego przyjęcia średniej dni działalności przedszkola w miesiącu. Przyjęto 22 dni, a powinno być 20 dni, w związku z tym powstała różnica 0,01%. Do planu finansowego na 2012 r. przyjęto kwotę 143,00 zł tj. 9,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, na podstawie uchwały, która została uchylona przez Wojewodę, ponieważ powinna być naliczana stawka godzinowa. Stawkę 0,12% minimalnego wynagrodzenia ustaloną na podstawie odrębnych przepisów ustala się za 1 godzinę realizacji zajęć ponad podstawę programową obejmującą zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama