reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 31 października 2012r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Jeziorany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i ust. 2 - 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejskiej w Jezioranach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Jeziorany, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3. 1. Dotacji, o których mowa w § 2 udziela się na wniosek osoby prowadzącej publiczne przedszkole, oddział przedszkolny albo szkołę, złożony do Burmistrza Jezioran, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn planowanej liczby uczniów na rok udzielenia dotacji i kwoty bieżących wydatków, przypadających na jednego ucznia odpowiednio w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Jeziorany.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

4. Osoba prowadząca przekaże Burmistrzowi Jezioran informację o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu do dnia 5 każdego miesiąca, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jezioran.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Czabrycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/166/12
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/166/12
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.docx

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama