| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX(92)12 Rady Gminy Lelkowo

z dnia 16 października 2012r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lelkowo na lata 2010-2015

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.), Rada Gminy Lelkowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/34/11 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lelkowo na lata 2010-2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. W §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

""3. Stawka bazowa czynszu w stosunku miesięcznym za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć w latach objętych programem 1/12 niżej ujętych wielkości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 1, pkt 12 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.).

1) rok 2011 - 0,40% wskaźnika przeliczeniowego

2) rok 2012 - 0,55% wskaźnika przeliczeniowego

3) rok 2013 - 0,60% wskaźnika przeliczeniowego

4) rok 2014 - 0,65% wskaźnika przeliczeniowego

5) rok 2015 - 0,70% wskaźnika przeliczeniowego"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mieczysław Stec

".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »