| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Świątki

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tj. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm: Dz. U z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 948, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U z 2004 r 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, Dz. U z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U z 2007 r Nr 48poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U z 2008 r Nr 180 poz. 1111i Nr 223 poz. 1458, Dz.U z 2009 r Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 r Nr 28 poz. 142i 146 , Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz. 675, Dz.U z 2011 r Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz. U z 2012 r poz.567) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r Nr 95 po.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475 z 2011 r Nr 102 poz.584 Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz.1378) ) Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok od jednego środka transportowego w wysokościach:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 700,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.100,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.500,00 zł

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych ) obowiązujące w 2013 roku

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) zzawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemyzawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

580,00

590,00

13

14

580,00

580,00

14

15

580,00

580,00

15

--

1.390,00

1.400,00

Trzy osie

12

17

1.060,00

1.070,00

17

19

1.060,00

1.070,00

19

21

1.060,00

1.070,00

21

23

1.060,00

1.070,00

23

25

1.660,00

1.690,00

25

1.660,00

1.690,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.760,00

1.790,00

25

27

1.760,00

1.790,00

27

29

1.760,00

1.790,00

29

31

2.630,00

2.730,00

31

2.630,00

2.730,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 6 ton włącznie - 920,00 zł

b) powyżej 6 ton a poniżej 12 ton - 920,00 .zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych ) obowiązujące w 2013 roku

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne ) zzawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemyzawieszenia osijezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.050,00

1.060,00

18

25

1.050,00

1.060,00

25

31

1.050,00

1.060,00

31

--

2.040,00

2.140,00

Trzy osie

12

40

1.870,00

1.900,00

40

--

2.690,00

2.810,00

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 9 ton 310,00 złotych

b) od 9 ton i poniżej 12 ton 310,00 złotych

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku w złotych obowiązujące w 2013 roku

1

2

3

4

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemyzawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

710,00

720,00

18

25

710,00

720,00

25

--

710,00

720,00

Dwie osie

12

28

1.390,00

1.400,00

28

33

1.390,00

1.400,00

33

38

1.390,00

1.400,00

38

--

1.390,00

1.662,33

Trzy osie i więcej

12

38

1.760,00

1.760,00

38

--

1.760,00

1.760,00

7) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia;

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.030,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.820,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Świątki z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok i Uchwała Nr XI/93/2012 Rady Gminy Świątki z dnia 24 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Świątki


Tomasz Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »