| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/57/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 731 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 1009 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton- 1196 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

999

1271

13

14

1271

1320

14

15

1320

1452

15

1452

1621

Trzy osie

12

17

1519

1520

17

19

1584

1650

19

21

1650

1716

21

23

1717

1848

23

25

1848

2042

25

1980

2112

Cztery osie i więcej

12

25

1980

2111

25

27

2111

2243

27

29

2243

2377

29

31

2377

3012

31

2507

3012

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton- 740 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9,0 ton- 1017 zł,

c) od 9,0 ton i poniżej 12,0 ton- 1205 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

- stawka podatku w złotych.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa
/ciągnik balastowy + przyczepa/ w tonach

Liczba osi
Masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

917

1057

18

25

1057

1189

25

31

1189

1320

31

1828

2391

Trzy osie

12

40

1613

2231

40

2231

3012

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 9 ton- 338 zł,

b) od 9 ton i poniżej 12 ton- 570 zł,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/ w tonach

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

412

648

18

25

648

828

25

828

1031

Dwie osie

12

28

898

1161

28

33

1161

1452

33

38

1452

1673

38

1585

1861

Trzy osie

12

38

1716

1783

38

1783

1892

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc- 925 zł,

b) powyżej 15 a mniej niż 30 miejsc- 1320 zł,

c) równej lub wyżej niż 30 miejsc- 1981 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »