reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/235/2012 Rady Miasta Lubawa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości z terenu miasta Lubawa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach::

1) za jednorazowe odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych

a) 24,00 zł brutto za pojemnik o objętości 110 dm3

b) 188,00 zł brutto za pojemnik o objętości 1100 dm3

c) 1.168,00 zł brutto za kontener KP7 o objętości 7 m3

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust.1 pkt 1 ustala się w wysokości:

a) 12,00 zł brutto za pojemnik o objętości 110 dm3

b) 94,00 zł brutto za pojemnik o objętości 1100 dm3

c) 584,00 zł brutto za kontener KP7 o objętości 7 m3

2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właściceli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości: 15,00 zł brutto za m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


dr inż. Bolesław Zawadzki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama