reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.43.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 14 stycznia 2013r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym/Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591 ze zm./ stwierdzam nieważność pkt D.1 oraz pkt H wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej załącznik do uchwały Nr XX/143/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie sformułowania słów:"data urodzenia", "imię ojca","imię matki", "telefon do kontaktu".

Ponadto stwierdzam nieważność pkt I powyższego wzoru deklaracji w zakresie sformułowania słów:" oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością"

UZASADNIENIE:

Rada Gminy Kalinowo w dniu 28 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XX/143/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.

W części wskazanej poniżej uchwała rażąco narusza prawo.

Punkt D.1 wzoru deklaracji zawiera sformułowania:" data urodzenia", "imię ojca", "imię matki".

Pkt H wzoru deklaracji zawiera sformułowanie:"telefon do kontaktu".

Zdaniem organu nadzoru, złożenie przez właściciela nieruchomości, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o dacie urodzenia, imieniu ojca i matki oraz o numerze telefonu kontaktowego może być jedynie fakultatywne. Obecny zapis wskazuje na obligatoryjność i dlatego narusza prawo, a przede wszystkim ustawę o ochronie danych osobowych. Taki zapis w uchwale jest, zdaniem organu nadzoru, niedopuszczalny albowiem rażąco narusza prawo.

Pkt I wzoru deklaracji zawiera sformułowanie:"oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanych danych niezgodnych z rzeczywistością." Taki zapis uchwały jest również niezgodny z prawem.

Zgodnie z art. 6 n ustawy o czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała winna też zawierać informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Brak jest natomiast podstaw prawnych do umieszczania we wzorze deklaracji oświadczenia o odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Tego rodzaju oświadczenie może być odebrane jedynie wówczas, gdy istnieje ku temu wyraźna podstawa w ustawie.

Nieuprawnione jest odbieranie takiego oświadczenia bez wskazania wyraźnego przepisu prawno-karnego,w tym karno-skarbowego, z którego taka odpowiedzialność wynika.

W świetle utrwalonego orzecznictwa sądowo-administracyjnego uchwały organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco. Każde wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zarazem konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. Wojewoda
Wicewojewoda


Jan Maścianica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama