reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 128) art. 11 ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642, poz. 908) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 406)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXV/125/2008 Rady Gminy Kolno z dnia 19 listopada 2008r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2008r., Nr 193, poz. 2980) wprowadza się następującą zmianę:

1) użyty w § 6, 7, 8, 12, 13, 15 ust. 2 w różnych przypadkach wyraz "Kierownik" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "Dyrektor".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Andrzej Bancerz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama