reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.53.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 16 stycznia 2013r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ stwierdzam nieważność § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Kiwity z dnia
21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie sformułowania :"lub w drodze inkasa" oraz § 2 ust. 2 uchwały.

UZASADNIENIE:

Rada Gminy Kiwity w dniu 21 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXIII/144/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada w § 2 ust. 1 uchwały postanowiła, iż właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę na wskazany rachunek bankowy Gminy Kiwity lub w drodze inkasa. W ustępie 2 § 2 uchwały Rada ustaliła, iż wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

Rada nie ma podstawy prawnej do ustalenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze inkasa. Obowiązek wykonywania funkcji inkasenta powstaje na skutek okoliczności, z którymi przepis prawa łączy powstanie takiego obowiązku. Ani ustawa o samorządzie gminnym ani ustawa o czystości i porządku w gminach nie przewiduje instytucji inkasa.

W drodze inkasa istnieje możliwość poboru m.in. podatków, stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./ oraz w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ a także opłat lokalnych tj. opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej i uzdrowiskowej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie upoważnia rady gminy do zarządzenia, w drodze uchwały, poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa i nie zawiera w swej treści przepisów nakładających, na podmioty wskazane w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązki przesądzające o statusie inkasenta.

Inkaso jest instytucją prawa podatkowego zatem rada gminy może w drodze inkasa pobierać jedynie ściśle określone należności.

Stąd też uchwała, w zakresie wyżej wskazanym, rażąco narusza prawo.

W świetle utrwalonego orzecznictwa sądowo-administracyjnego uchwały organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane na podstawie i w granicach prawa. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco.

Każde wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zarazem konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego.

Z tych względów należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. WOJEWODAJan Maścianica
Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama