| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/167/12 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kurzętnik, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ,dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami",

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stoisk reklamowych oraz reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych na cele, o których mowa w §1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, ścieżek rowerowych i poboczy - 5

2) jezdni do 50% jej szerokości, zatok autobusowych i postojowych - 5

3) jezdni powyżej 50% do 100% jej szerokości - 10 zł

4) pozostałych elementach pasa drogowego - 3

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 150 zł

2) w obszarze zabudowanym - 100 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynieryjnym ustala się roczną stawkę opłat za 1m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 200 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub drogowym obiekcie inżynieryjnym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat oblicza się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynieryjnym.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 :

1) Powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i stoisk handlowych:

a) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł

b) w obszarze zabudowanym - 1,00 zł

2) Powierzchni reklamy - 2

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kurzętniku

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/131/05 Rady Gminy w Kurzętniku z dnia 29.04.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Lewicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »